FORMULARZE:

(kliknij prawym klawiszem myszy i "Zapisz element docelowy jako...") lub kliknij na link by zobaczyć formularz

Zamówienia:
Zamówienie oryginałów kodów kreskowych: (oryginalny druk firmy "Kody Kreskowe")
Zamówienie etykiet z kodami kreskowymi: (oryginalny druk firmy "Kody Kreskowe")

Kwestionariusze wniosków:
Wniosek - umowy o nadanie prawa do używania numeru jednostki kodującej w Systemie GS1
Wniosek o przydzielenie numeru jednostki handlowej w kodzie kreskowym EAN-8
Zgłoszenie do Bazy Wydawnictw GS1 Polska
Wniosek o przydzielenie numeru lokalizacyjnego (GLN)
Wniosek o prawo do używania numerów Ministerstwa Zdrowia

Pozostałe formularze:
Deklaracja wstąpienia do systemu GS1
Zgłoszenie firmy do LISTY FIRM
Zgłoszenie towaru do KATALOGU TOWARÓW O ZMIENNEJ ILOŚCI