Uprawnienie do znakowania kodami kreskowymi:

Uprzejmie informujemy, że nasza firma świadczy usługi na rzecz firm, które jeszcze nie mają uprawnień do oznaczania towarów w systemie GS1 (poprzednia nazwa EAN.UCC) kodami kreskowymi oraz dostarcza gwarantowane wzorce - oryginały kodów kreskowych, niezbędnych do ich wydruku. Pośrednictwo w uzyskaniu tych uprawnień realizujemy bezpłatnie.
Prawo oznaczania towarów nadaje organizacja krajowa ILiM - GS1 POLSKA (poprzednia nazwa EAN POLSKA).

Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz wniosku -
druk ILiM - GS1 POLSKA - prosimy wypełniac zgodnie z objaśnieniami
2. Kopia rejestru firmy (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS)
3. Kopia przydzielenia numeru REGON
4. Wpłaty: za przyjęcie do systemu GS1:

a) OPŁATA REJESTRACYJNA (płacona jednorazowo) za przydzielenie numerów w ramach danego rodzaju numeru identyfikacyjnego GS1:

Liczba numerów

Opłaty rejestracyjne za przydzielenie
określonej puli numerów identyfikacyjnych GS1 danego rodzaju

Numeru jednostki kodującej z określoną pulą numerów GTIN-13

Globalnego Numeru Lokalizacyjnego

Numeru firmy wydającej kupony

Krajowych numerów na kupony

Krajowych numerów na bony

1 pula nie przydzielana 250 zl pula nie przydzielana pula nie przydzielana pula nie przydzielana
Do 10 pula nie przydzielana 250 zl pula nie przydzielana pula nie przydzielana pula nie przydzielana
Do 100 250 zl 500 zl 250 zl 250 zl 250 zl
Do 1000 500 zl 1000 zl 500 zl 500 zl pula nie przydzielana
Do 10.000 1000 zl 3000 zl 1000 zl pula nie przydzielana pula nie przydzielana
Do 100.000 3000 zl 5000 zl 3000 zl pula nie przydzielana pula nie przydzielana


b) OPŁATA ROCZNA za użytkowanie systemu GS1 (opłaty te sa zwolnione z VAT).
Z każdym kwartałem roku kalendarzowego pomniejsza się opłate roczną o 25% naliczonej kwoty.
Opłata roczna zależy od przychodów firmy ze sprzedaży netto ogółem za rok ubiegły, wg następujących stawek
Przychody Opłaty
Do 2 mln zl 100 zl
2-5 mln zl 200 zl
5-10 mln zl 500 zl
10-20 mln zl 1000 zl
20-50 mln zl 1800 zl
50-100 mln zl 2600 zl
100-500 mln zl 3400 zl
Powyzej 500 mln zl 4200 zl

Ww. opłaty łącznie w celu przyspieszenia formalności można wpłacić na konto:
INVEST BANK SA O/POZNAN nr: 27 1680 1046 0000 3000 0527 4925
z dopiskiem: System GS1.

Firma Państwa otrzyma numer jednostki kodującej, który daje prawo do oznaczenia od 100 do 100 tysięcy różnych swoich wyrobów. Firma ustala, według własnych uwarunkowań, 2,3,4 lub 5-cyfrowe indywidualne numery dla każdego swojego towaru, który sie czymkolwiek różni, np. zawartością, smakiem, gramatura.